Compilatie

Het was enorm inspirerend om het team Beleidsstaf van Vitalis de afgelopen 2 maanden te mogen begeleiden in het opnieuw scherp krijgen van hun missie en hun rol in de organisatie. Na de coronacrisis, waarin zij tijdelijk een andere rol hebben gepakt, was er behoefte om weer samen vooruit te kijken. Waar zijn wij van? Wat willen en kunnen wij bijdragen aan ‘de kunst van gelukkig oud zijn’? En welke rol hebben wij daar als team in? In 3 sessies heeft het team hier antwoorden op geformuleerd waarmee zij nu binnen Vitalis het gesprek aangaan en afstemming gaan zoeken met de ‘interne klant’.

 

Onder andere met de Me.-Scan en de We.-Scan is er inzicht ontstaan in welke talenten en kwaliteiten de teamleden te bieden hebben en wat de kracht van het team als geheel is. Ook het potentieel dat aanwezig is in het team is nu helder. Klaar om verder ontwikkeld en nog meer benut te worden. Het was erg bijzonder om te zien dat in dit relatief kleine team alle talentgebieden vertegenwoordigd zijn.

 

Vitalis staat voor een hele uitdagende opgave in de ouderenzorg de komende jaren. Het team Beleidsstaf is er klaar voor om de organisatie hierin te adviseren en begeleiden!

Comments are closed.